Przejdź do treści

REGULAMIN

konkursu filmowego w ramach 2. Festiwalu Filmowego im. E.Muybridge’a

1. Organizatorem 2. Festiwalu Filmowego im. E.Muybridge’a jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Orzeszu oraz Dom z Jaśkowic (dalej: Organizatorzy). 

2. Festiwal odbędzie się w dniu 16. grudnia 2023 roku. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu dla niezależnych twórców filmowych, który odbędzie się w ramach Festiwalu i będzie miał swoje rozstrzygnięcie w dniu 16 grudnia (dalej: Konkurs). 

3. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja filmu niezależnego. Filmy zgłaszane do Konkursu powinny spełniać wymagania niniejszego regulaminu. 

4. Czas filmu konkursowego nie może przekroczyć 15 min. (nie licząc napisów)

5. Filmy należy przesłać przez platformę filmfreeway (https://filmfreeway.com/FestiwalFilmowyimEadweardaMuybridgea)

6. Film nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. 

7. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatorów wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu. 

8. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy. 

9. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 listopada 2023 roku. 

10. Komisja wyłoniona przez Organizatorów kwalifikuje nadesłane filmy do konkursu głównego. Lista zakwalifikowanych filmów będzie dostępna na stronie festiwal.mok-orzesze.pl oraz na stronie facebook.com/mokorzesze. 

11. Prezentacja konkursowa filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego będzie miała charakter otwarty dla publiczności. 

12. Prezentacje oceniane będą przez jury wybrane przez Organizatorów, które przyzna nagrody w łącznej puli 1500 zł w tym główną nagrodę Zardzewiałej Podkowy .

13. Informacje o przesłanych filmach tj. m.in. tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas trwania filmu zostaną użyte w celach promocyjnych oraz umieszczone na stronie internetowej Organizatorów.

14. Zgłoszone filmy udostępniane są Organizatorom bezpłatnie. 

15. Poprzez zgłoszenie filmu do Konkursu zgłaszający udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na publiczne wyświetlenie zgłoszonego filmu podczas Festiwalu. 

16. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatorów Konkursu. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. 

18. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.